<<  City Guangzhou | 首页 | Friends  >>
City Guangzhou - [ 摄影 ]
 

  Nikon F4s  24MM  Ruji RVP50

  广州石室,祈祷的教友。

  也是旧片了,只是旧扫描无法扫出来而已。

  其实自己还有很多旧片子,看来要重新整理一下了。

  最近中山非常之淡。当然,是我淡,另外那个摄影永远不会淡。真想下周六快点到,赶紧离开二十天,我都不想干了。

  马上就半年了,这个地方我是一刻也不想多呆。我永远不相信,任何地方都可以做新闻的甜言蜜语,到了现在,我更绝不相信。为了能够回广州,我什么都愿意。

  我想离开,不是二十天那么简单。

 

评论

中山的报业本来就不旺....
ps,南都中山站在哪啊?

ORange () 发表于 2008-11-25 00:13:20  [回复]

你既心情同我当初一模一样,哈哈。感觉以你既风格与实力,在报纸呆实在不太适合,尤其在中山。如果家庭冇咩负担既话,去做杂志或者自由摄影师啦。得闲上我度交流交流...

小黑 (http://marschou.blog.sohu.com/) 发表于 2008-11-07 18:03:31  [回复]

你都就嚟向世界出发了喔,使唔使去祈祷下啊?定係~~~去上柱香呢?~~

LJ (http://www.flickr.com/photos/ljlush/) 发表于 2008-11-07 09:49:15  [回复]

楼上的,看是做什么了,新闻……我能体会钟少心情
最近比较忙,虽然钱少了,但充实了,我需要锻炼的机会,闲,谁稀罕啊,年轻就应该拼搏一下,莫非提前进入退休状态,要闷死人了

花朵 () 发表于 2008-11-06 23:06:44  [回复]

能到别的地方换个心情很幸福

kee () 发表于 2008-11-06 22:16:58  [回复]

发表评论

最新日志

最新评论

搜索

访问统计:
BlogBus.Com